Fix Card'ınızın kredi kartı ve banka kartı işlemleri ayrı ekstreler ile gönderilir.

Kredi kartınızın ekstre detayları aşağıdadır;

Ödeme ve Faiz Bilgileri

 • Hesap özetinizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, önceki dönemden devreden borcunuz yok ise alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez, önceki dönemden devreden borcunuz var ise hesap kesim tarihinden borcun ödendiği tarihe kadar faiz hesaplanır.
 • Hesap özetinizin son ödeme tarihine kadar hiç ödeme yapmamanız veya eksik ödeme yapmanız halinde, hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar ödenmeyen toplam bakiyeye alışveriş faizi, son ödeme tarihinden itibaren asgari tutarın ödenmeyen kısmına gecikme faizi ve kalan bakiyeye alışveriş faizi uygulanır.
 • Faize faiz uygulanmaz. Sadece anapara borcuna faiz uygulanır.
 • Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.
 • Son Ödeme Tarihi: Dönem borcunuzu veya ödemeniz gereken asgari tutarı ödeyebileceğiniz son gündür.
 • Asgari Ödeme Tutarı: Son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken asgari tutardır. Ayrıca yapılandırılmış borcunuz varsa, taksit tutarları da bu asgari tutara ilave edilmektedir.
 • Güncel faiz oranları hesap özetinizin ön yüzünde yer almaktadır.
 • Hesap özetinde belirtilen faiz oranları BSMV ve KKDF hariç aylık faiz oranlarıdır. Faiz oranlarında değişiklik olması halinde, hesaba konu tarihler için ilgili tarihlerde geçerli olan faiz oranları kullanılarak faiz hesaplanır.

Faiz ve Ücretler Tablosu

Alışveriş Faiz Oranı: TCMB tarafından belirlenen ve kalan dönem borcunuza uygulanacak azami aylık net faiz oranıdır.

Gecikme Faizi: TCMB tarafından belirlenen ve asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması halinde, asgari ödeme tutarının ödenmeyen kısmına son ödeme tarihinden itibaren işletilen aylık net faiz oranıdır.

Nakit Avans Faizi: Kart hesabınızdan nakit avans çekildiği tarihten ödeme tarihine kadar işletilen aylık net faiz oranıdır.

Nakit Avans Ücreti: Nakit çekilen ve nakit çekim hükmünde sayılan işlemlere uygulanacak ücrettir.

Kart Yenileme Ücreti: Yıl içerisinde kartın yeniden basılmasını gerektiren hallerde (vade nedeni ile yenilemeler hariç) basılacak kart sayısına göre alınan ücrettir. Bir takvim yılı içerisindeki ilk 2 yenilemeden ücret alınmaz.

Geçmiş Dönem Hesap Özeti Gönderim Ücreti: 1 yıldan eski hesap özetinin talep edilmesi halinde alınan ücrettir.

PTT Ödeme Ücreti: PTT on-line şubeleri ile yapılan kredi kartı ödemeleri için alınan ücrettir.

BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi): Yasa gereği alınır. Ücretler ve faiz tutarı üzerinden hesaplanır. Oran: % 5

KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu): Yasa gereği alınır. Faiz tutarı üzerinden hesaplanır. Oran: % 15

Fix Card'a ait faiz oranları ve ücret tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Yurtdışı Harcamalara İlişkin Açıklamalar

Yabancı para üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak hesap özeti talebiniz doğrultusunda Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) olarak düzenlenir. Yabancı para ile yapılan işlemler, uluslararası kart kuruluşlarınca USD'ye çevrilerek kart hesabına bankaca borç kaydedilir.

Türkiye'deki yabancı havayolu şirketlerine kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde, tutar, satış belgesi üzerinde TL olarak belirtilmesine karşın hesabınıza döviz olarak yansıtılabilir. Bu uygulama Visa/MasterCard kuralları gereğidir.

USD döviz cinsinden gelen işlem kayıt tarihindeki Bankamız serbest piyasa efektif döviz kuru ile TL’ye çevrilerek hesap özetine yansıtılır.

USD Ödemeli Hesap Özeti
Dönem borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmesi zorunludur, ödenmemesi halinde hesaplanan faiz, faizin fer'ileri ile birlikte ödenmeyen dönem borcu (döviz kredisi) üzerinden ayrıca KKDF de hesaplanır.

ParaPuan

 • ParaPuan, Banka'nın belirlediği niteliklerdeki işlemlerde yine Banka'nın belirleyeceği katsayıya göre hesaplanır.
 • ParaPuan karşılığının nakit olarak ödenmesi veya kart borcundan düşülmesi istenemez, ParaPuan'lar sadece Banka'nın anlaşmalı üye iş yerlerinde kart ile mal ve hizmet alımında kullanılabilir.
 • ParaPuan tutarları, üçüncü şahıslara devredilemez. Herhangi bir nedenle kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka'nın herhangi bir sebeple sözleşmeyi fesih etmesi halinde, ParaPuan'lar kullanılamaz.
 • Kartların ParaPuan kazanılması amacıyla (gerçek dışı veya ticari amaçlı) kullanımının tespiti halinde Banka, tek taraflı olarak haksız elde edilen ParaPuan'ları iptal etmeye yetkilidir.
 • Banka ParaPuan uygulamasının işleyişi ve detayları hakkında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Diğer Bilgiler

 • Kredi kartının isteğe bağlı iptal edilmesi durumunda QNB Finansbank kredi kartlarınızda bekleyen borcunuz var ise, taksitleriniz günü geldikçe yansıyacak ve tarafınıza ekstre gönderilmeye devam edilecektir.
 • Hesap özetinizde yer alan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, hesap özetinin hangi unsurlarına itiraz ettiğinizi gerekçesini de belirterek itiraz edebilirsiniz. İtirazlarınızı Banka'nın 0850 222 0 900 Telefon Bankacılığı'na iletebilirsiniz. Süresi içinde itiraz edilmeyen hesap özeti kesinleşir.
 • Kartınızı ve/veya kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almanız, kartın ve/veya şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde zilyetliğinizden çıkması veya iradeniz dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin olması halinde, durumu derhal Banka'nın 0850 222 0 900 Telefon Bankacılığı'na bildirmeniz ve akabinde yazı ile teyit etmeniz gerekir.
 • Kartınızdan vereceğiniz Otomatik Fatura Ödeme talimatlarında, ilgili fatura tutarı ve içeriğine yönelik ters ibraz (chargeback) taleplerinde muhatap Banka değil, ilgili kurumdur. Fatura tutarı ve içeriğine ilişkin tüm talep ve şikayetlerde ilgili kurum ile irtibat kurulmalıdır
 • Değişen bilgilerinizi 0850 222 0 900 QNB Finansbank Telefon Bankacılığı'ndan ve QNB Finansbank İnternet Şubesi'nden güncelleyebilirsiniz.
 • Bankaca 15 gün önceden yapılan limit artış bildirimine itiraz edilmemesi halinde, limit belirtilen tutara arttırılabilecektir.
 • Kartınızı, bu hesap özetinde görünen son ödeme tarihinden sonra kullanmaya devam etmeniz (ki kartın zilyetliğinizde kalması da kartın kullanıldığı anlamındadır.) sözleşme değişikliğini kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bilgi için 0850 222 0 900 Telefon Bankacılığı'nı arayabilirsiniz.
 • Hesap özetinde belirtilen tüm maddeler sözleşme değişikliği hükmündedir.